ĐIẾC ĐẶC, PHẢI ĐEO MÁY TRỢ THÍNH NHƯNG SAU MỘT THÁNG ĐIỀU TRỊ, TÔI ĐÃ KHỎI BỆNH!
Tôi đã cải thiện ù tai, điếc tai sau 3 tháng sử dụng Kim Thính Đăng lúc: 21/09/2017 - 15:15
Sau một khoảng thời gian dài chịu đựng cảnh ù tai khiến cô Lê Thị Tứ (Hải Phòng) mệt mỏi, lâm vào bế tắc. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng sử dụng Kim Thính, tình trạng điếc tai của cô đã cải thiện nhiều, giao tiếp với mọi người xung quanh dễ dàng hơn.
Chia sẻ:
Đánh giá:

QUẢNG CÁO