KIM THÍNH CAM KẾT HOÀN 100% TIỀN NẾU DÙNG KHÔNG HIỆU QUẢ Đăng lúc: 28/09/2020 - 09:49
Để khẳng định chất lượng sản phẩm, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng, Kim Thính “Cam kết hoàn tiền 100% nếu Khách hàng sử dụng không hiệu quả”. Theo đó, sau 60 ngày sử dụng sản phẩm, nếu Khách hàng không nhận thấy cải thiện sẽ được hoàn lại 100% tiền.
Chia sẻ:
Đánh giá:

Nguyễn Quỳnh Trang
Vừa đặt hàng thành công
0974058xxx